Sklep należy do:

Joanna Steinke-Kalembka Edukowisko.pl ,  z siedzibą w Toruniu, ulica Powstańców Wielkopolskich 27 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 9562251752 i REGON: 365082854

kontakt:

Najszybciej skontaktujesz się przez mail:

 joanna@edukowisko.pl  lub  joanna.steinke@gmail.com

tel. 575 73 692

Znajdziesz mnie:

www.edukowisko.pl