Sklep należy do:

Joanna Steinke-Kalembka Prywatna Praktyka Psychologiczna,  z siedzibą w Toruniu, ulica Janiny Bartkiewiczówny 94F/55, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 9562251752

kontakt:

joanna.steinke@gmail.com

joanna@edukowisko.pl

Znajdziesz mnie:

www.edukowisko.pl

tel. 514-631-303