Sklep należy do:

Joanna Steinke-Kalembka Edukowisko.pl ,  z siedzibą w Toruniu, ulica Powstańców Wielkopolskich 27 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 9562251752

kontakt:

joanna.steinke@gmail.com

joanna@edukowisko.pl

Znajdziesz mnie:

www.edukowisko.pl

tel.  575 743 692